VTEK (veiledning til TEK 10)

Veiledning til TEK 10 og TEK 10 har feil i sin tekster der NS-EN 1838 er utelatt. Ny teknisk veiledning er på trappene.

Ledesystem skla fungere som følger:

I bygninger klassifisert som brannklasse 1 - 30 minutter etter strømbrudd

I bygninger klassifisert som brannklasse 2 og 3 - 60 minutter etter strømbrudd

For elektriske ledesystemer - 60 miutter etter strømbrudd.