Robert Ahlstrøm

Service teknikker

Tlf. (+47) 66 85 02 00

E-post: robert@nordicsafety.com

Robert er en lovial kar med "stå på humør" og har tidligere erfaring som service teknikker og tavlebygger bransjen. 

Erik Almerud

Salg og service

Tlf: (+47) 66 85 02 00

E-post: erik@nordicsafety.com

Erik har bakgrunn som Elektriker GR L, og har videreutdannet seg på teknisk fagskole.

Rune Asskildt

Service teknikker

Tlf (+47) 66 85 02 00

E-post: rune@nordicsafety.com

Rune har jobbet mange år som Elektriker GR L på mange krevende store bygg i Norge, og har hatt ansvar for å utføre service og idriftsettelse på nødlysanlegg i en årrekke.

Wilhelm Espegard

Seviceteknikker

Tlf: (+47) 66 85 02 00

E.post: wilhelm@nordicsafety.com

Espegard har bakgrunn som Elektriker GR L, og har videreutdannet seg på teknisk fagskole. Hans erfaring omfatter både installasjoner på offshore installasjoner og landbaserte anlegg.

Stian Moe

Daglig leder

Tlf. (+47) 66 85 02 00

E-post: stian@nordicsafety.com

Stian er firmaets Daglige Leder og har mer enn 20 års erfaring innen sikkerhetsbransjen. Han er høyskoleutdannet innen Økonomi/Markedsføring og Ledelse. Moe er NSE sin representant og aktiv deltaker i Noralarm og Lyskultur, såvel som innen internasjonale forskrifter.

Moe har salgsansvar og håndterer store og små prosjekter.

Trond Kevin Stene

Produktansvarlig Brann- og talevarsling

Tlf: (+47) 66 85 02 00

E. post: TrondKevin@nordicsafety.com

Trond Kevin har bakgrunn som Elektriker GR L, og har videreutdannet seg på teknisk fagskole. Trond Kevin er engasjert i normarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Kurt S. Støltun

Styreleder

Mobil tlf: (+47) 915 54 500

Tlf. (+47) 66 85 02 00

E-post: kurt@nordicsafety.com

Kurt er utdannet sivil ingeniør innen sterk- og svakstrøm, Videre har han utdannelse innen "Industrial Engineering " og "Business Administration".

Etter flere år med ansvar for utviklingen av nødlys og sikkerhetsbelysning i ABB konsernet og Glamox Fabrikker, tok Støltun initsiativet til å etablere Nordic Safety Engineering A/S (NSE) i 1996.

Kurt har også lang erfaring innen belysningsfaget, og begynte i konsulent bransjen som læregutt allerede i 1975. Han hadde mer eller mindre ene ansvaret for den store revisjonen av Nødlyspublikasjon nr 7 fra Lyskultur, og har vært norges representant i CEN i en periode 10 år. Støltun har utarbeidet flere seminarer og kurs for Lyskultur, deriblandt kurset "Praktisk rømning i røyk". 

Hans personlige engasjement er innen estetikk, lysuttrykk i kombinasjon med kvalitetsprodukter gjør han til en kompetent samarbeidspartner i tverrfaglige prosjekter.

Maria C. Støltun

Business Controller

Mobil tlf: (+47) 66 85 02 00

E-post: maria@nordicsafety.com

Maria er utdannet fra translatør instiitutt i Italia og fra MI i Oslo. Hun behersker mange språk, noe som forenkler kommuniksjon med NSE sine under leverandører.

Maria har bakgrunn fra ulike internasjonale bedrifter og er en ryggrad i NSE hvor hun blandt annet har ansvar for økonomi.