Wireless

WIreless fjernovervåking skjer mellom nødlysarmtur og mottaker.

Den største fordelen med wireless fjernovervåking er besparelsen av installasjon av kommunikasjonskabel mellom nødlys armaturer og overvåknings enhet (kontroll enhet).

WEB / IP - Fjernovervåking via nettet

Systemer fra NSE lar seg fjernovervåke via WEB/IP

For fjernovervåking av våre sikkerhetsanlegg kobles nettverkskabel til sentral og IP adresse aktiviseres i nettverket systemet kobles til. Man har igjennom passord tilgang til systemene fra hvilken som helst PC tilknyttet nettverket.
INOWEB / SVPC

Software for samle overvåking av flere enheter

 
 
Inotec INOWEB / SVPC gir muligheten for å fjernovervåke, lagre, visualisere, nedlaste eller skrive ut relevant data for det komplette nødlysanlegget.
Batteriarmaturer og sentralisert nødlysanlegg overvåkes i det samme software programmet.

Alle lagrede hendelser i loggboken kan velges og behandles i forskjellige nivåer i programmet, f.eks. visualisering av armaturfeil. Lagring på disk og diskett, samt utskrift er alltid mulig.

INOWEB / SVPC softwareprogrammet har visualisering av bygningsmassen med alle installerte nødlysarmaturer. Dette gir driftspersonellet en enkel lokalisering av armaturer der det er meldt lampefeil. Med visualisering og utskrift av feilmeldinger vil selv driftspersonell som ikke er kjent i bygningsmassen enkelt kunne utføre vedlikehold.

SVPC har muligheten til å tilkoble flere datalinjer for overvåking av totalt 256 sentraler. Bak hvert linjesymbol ligger alle sentraler og armaturer. Ved feil i nødlysanlegget vil symboler (sentraler, armaturer, m.m.) i programmet lyse rødt.